RUAH

RUAH school van profetie

RUAH

Ruah is de hebreeuwse naam voor de Heilige Geest. RUAH betekent letterlijk Wind, Adem of Geest. Het is de Scheppende Geest die ging over de aarde en blies leven in Adam (Genesis 1:1-3; 2:7). Het is dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft laten opstaan en dezelfde Geest die nu in ons kan wonen (Rom. 8:11; 1 Kor. 3:16). Om de adem of ruah van iemand te voelen moet je dicht bij hen zijn. Zo is onze school gebouwd op het principe dat alles vloeit vanuit een plek van intimiteit die wij met God kunnen hebben door geestelijke disciplines toe te passen in ons dagelijks leven (gebed, vasten, bijbelstudie, geven, enz.). Wanneer Gods Geest is uitgestort over mensen dan ontvangen ze de kracht om te getuigen en kunnen ze ook profeteren (Hand. 1:8; 2:17-18). Zijn Geest rust ons toe zodat we bekwaam zijn om het grote gebod en de grote opdracht te kunnen uitvoeren (Marcus 12:28-34; Matt. 28:16-20). Dit doen we het best in community met elkaar. Wij ondersteunen elkaar maar ook lokale kerken die willen groeien in profetie en de gaven van de Geest in hun eigen omgeving.

RUAH School van profetie

Wil je toegerust worden in profetie, geestelijke gaven, kracht evangelisatie, interpretatie van dromen en nog meer? Dan kan het zijn dat RUAH voor jou bedoeld is. Bij deze online school wordt je toegerust door ervaren trainers. Je krijgt uren praktisch en bijbels onderwijs, wat tot jouw beschikking blijft. Je wordt onderdeel van een nieuwe generatie profeten van liefde die samen optrekken om Gods liefde tastbaar te maken door heel de wereld. Wil je meer weten? Kijk rond op onze website en misschien zien we je bij een van onze trainingen.

Powered by